Ποιοι είμαστε

Η Mfire δραστηριοποιείται στο χώρο της πυρόσβεσης και της πυρασφάλειας. Αναλαμβάνει τη μελέτη-πώληση και εγκατάσταση όλων των μέτρων πυροπροστασίας(Ενεργητικής-Παθητικής)

Διαθέτει βεβαίωση συμμόρφωσης Αναγνωρισμένης Εταιρείας από τη EUROCERT και πιστοποιητικό επάρκειας Αρμοδίου Ατόμου από τον Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου ΕΒΕΤΑΜ.H Mfire εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.

Τα προϊόντα μας είναι πλήρως πιστοποιημένα και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ-3, 97/23ΕC, EN-1866), την Ελληνική Νομοθεσία & Προδιαγραφές (ΦΕΚ 52/Β/20.01.2005, ΦΕΚ 1218/Β/01.09.2005, Εγκύκλιος 9 της Π.Υ) και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Ειδικευόμαστε σε:

*Πώληση-Έλεγχο-Αναγόμωση παντός τύπων πυροσβεστήρων

*Πυροσβεστικά είδη και εξοπλισμό.

*Υπηρεσίες πυροπροστασίας και τεχνικού ασφαλείας.

Για οπουδήποτε πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.